“Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” (Albert Einstein)

Dr. Budai Gyula parlamenti államtitkár Úr.

Dr. Budai Gyula parlamenti államtitkár Úr elsőként gratulált nekem a kitüntetéshez, ezt követően  Horváth László Heves megye kormánymegbízo Úr és  Kertész lóránt a Belügyminisztérium részéről valamint  a Felzárkoztatásért felelős tárcától is.

Számomra nagy meglepetést okozó kitüntetés egyszerűen sokkolóan hatott rám felnőttképzésben eltöltött elmúlt tíz év egyik legszebb pillanata volt ez a nap és egy kicsit megillető is volt mivel a születésnapomat megelőző volt.

A munkanélküliek és a hátrányos helyzetűek, a mély szegénységben élők és a roma származásúak munkaerő piacra történő integrálódásához nélkülözhetetlen a napra kész szakmai ismeretanyag és az ahhoz kapcsolódó gyakorlat elsajátítása, az IOSZIA a lehető legelhivatottabban, perfekcionizmusra törekedve indítja, szervezi és gondozza az Intézmény nevéhez kapcsolódó tanfolyamokat, képzéseket és tréningeket, azért, hogy a nálunk sikeres vizsgát tett Hallgatók minél rövidebb idő alatt a végzettségüknek / szakmájuknak megfelelő munkához juthassanak. Intézményünk egy évtizedes fennállása óta a pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt folyamatosan monitorozva, majd azt kiértékelve konklúziót von le és a megoldást a tanfolyamaink tematikájába, a megfelelő modulhoz kapcsoltan adaptálja, ezzel egyrészt emeljük az oktatás színvonalát, másrészt pedig a képzésből kikerülő Hallgatókat felkészítjük a napjainkban sajnos egyre gyakoribb, méltatlan társadalmi jelenség, a munkahelyi diszkrimináció, esélyegyenlőtlenség, alaptalan megkülönböztetés rutinszerű, etikus, intelligens és kifogásolhatatlan módon történő kezelésének elsajátítására (utókövetés).
„IOSZIA” olyan céllal jött létre, hogy működési területein valódi, elszámolható minőséggel megkülönböztetett helyet vívjon ki a versenypiacon.” hirek.ws.orszagos